อบรม iso 9001

การฝึกอบรม ISO 9001 มีให้สำหรับเจ้าของธุรกิจและผู้จัดการที่ต้องการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการของตน มาตรฐาน ISO 9001 ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุความเป็นเลิศด้านคุณภาพและเมื่อจบหลักสูตรฝึกอบรม […]